نمونه کار انیمیشن ۱۳۹۷-۸-۲ ۲۰:۱۳:۵۲ +۰۰:۰۰

در زیر دمو برخی از نمونه کار های مارا می بینید.