دمو نمونه کارها ۱۳۹۷-۸-۲ ۱۹:۴۱:۳۰ +۰۰:۰۰

در زیر دمو برخی از نمونه کار های موشن گرافیک مارا می بینید.