تعرفه ساخت انیمیشن ۱۳۹۷-۸-۲ ۲۰:۰۳:۵۷ +۰۰:۰۰

تعرفه قیمت انیمیشن دو بعدی
داستان دقیقه ۱میلیون تومان
کارگردانی و دکوپاژ دقیقه ۱۵۰۰ میلیون تومان
استوری بورد ۲۰۰
طراحی کاراکتر در یک بعد ۵۰۰
هر بعد (نما)اضافه تر ۳۰۰
طراحی بک گراندهر عدد۳۰۰
انیمیت(متحرک سازی) دقیقه ۷۰۰
کامپوزیت  دقیقه ۷۰۰_ ۳۰۰
تدوین۲۰۰
موسیقی ارشیوی و ساند افکت ۳۰۰
نریشن،دیالوگ  دقیقه ۱ میلیون تومان

داستان:مشتری به صورت اختصاصی ایده خود یا نیازخودرا مطرح و داستان نویسان و ایده پردازان ما با ایده هایی خلاقانه  داستان مورد پسند مشتری رافراهم می سازند .
استوری بورد ،داستان متحرک به دلیل هزینه زیااد ساخت انیمیشن در ابتدای کار  پیش نمایشی خروجی کار  به مشتری داده میشود تا در صورت نیاز قبل از مراحل تولید تعغییرات مورد نیاز اعمال شود.
طراحی کاراکتر.کاراکتر به صورت اختصاصی برای مشتری ساخته و مفصل گذاری شده و برای مرحله انیمیت اماده می شود.
بک گراند.طراحی پس زمینه بسته به داستان و استوری بورد میزان پس زمینه ها مشخص شده و به صورت مجزا طراحی می شود.
انیمیت متحرک سازی کاراکتر ها طبق استوری بورد
کامپوزیت.تلفیق کاراکترهای انیمیت شده با پس زمینه یا بکگراند ،جلوه ههای ویژه و افکت های تصویری
تدوین.چیدمان پلان های کامپوزیت شده پشت سر هم  به صورت فیلم و صدا گذاری وخروجی